- Jag är verkligen jätteglad att jag har fått den här utmärkelsen. Det är ett slags kvitto på allt jobb man har lagt ned. Jag jobbar på i samma anda oavsett, men det är en uppmuntran när man brinner för det man håller på med, säger Martina Schagerlund.

På gården har Martina integrerad dikoproduktion med 105 dikor. 15 – 20 procent av kalvarna blir rekryteringsdjur och resten föds upp till slakt. Djuren är av raserna Charolais, Simmental och Angus. Vall, för vinterfoder till djuren, odlas på 80 hektar och under sommarsäsongen betas såväl åker som naturbete på en yta av 130 hektar. Därtill odlas 380 hektar spannmål.

Hon driver gården och djurproduktionen i egen firma, men förädlingen sker i bolaget Rekarnekött AB. Förutom cirka 70 egna djur köps ungefär lika många in från närliggande gårdar under ett år. Rekarnekött startade 2008 tillsammans med ett antal andra producenter, men Martina är sedan några år tillbaka ensam ägare i företaget. Under många år har hon arbetat med att marknadsföra både sin egen produktion samt svenskt nötkött generellt till konsument. Bland annat genom ko-släpp, demo i matbutiker, digitala kanaler och som förtroendevald i olika organisationer.

- Jag brinner för hela kedjan men korna kommer först, säger hon.

Sett till företagandet är hennes ledstjärna att få ekonomi och avsättning för varje detalj.

- Min mission är att handeln och konsumenterna ser värdet och värderar hela djuret, inte bara filén utan även grytbitar och andra delar. De ”fina” detaljerna är bara en liten del av djuret. Jag tycker att man ska känna vördnad för och värdesätta allt kött man väljer att konsumera.

Martina upplever att det finns en mer differentierad marknad idag med förhandlingsmöjligheter.

- Vi måste kunna ta betalt för och sälja allting. Med den ingången hittar man sina kunder. Jag vill ta tillbaka makten över råvaran till producenten. Ett bra samarbete med slakteriet är viktigt och möjligheten till återtag är jättebra.

Ett mål framåt är att sälja till fler butiker och träffa ännu fler konsumenter.

- I år har jag kommit in på Parken Zoo i Eskilstuna och får sälja hamburgare till dem, vilka blivit väldigt populära. Det är jättebra med en sådan aktör när man också vill förmedla värdet av svenskt kött, säger Martina.

Ett av kriterierna för årets utmärkelse är just konsumentkontakter. Pristagaren har utsetts tillsammans med Södermanlands Nötköttsföre­tagare. I priset ingår att åka till Köttriksdagen, som arrangeras av Sveriges Nötköttsproducenter i november. Där tävlar de regionala pristagarna om den nationella titeln.

- Martina Schagerlund är en riktig eldsjäl som vi i Södermanland stolt nominerar till Årets Nötköttsföretag 2021, säger Elin Beckman i LRF:s regionstyrelse.

Motivering: Martina Schagerlund är en skicklig och driven företagare som har nära kontakt med sina kunder. Hennes aktiva påverkansarbete för det svenska lantbruket och den svenska nötköttsproduktionen ökar medvetenheten hos konsument om de svenska råvarornas ursprung och kvalitet.