Peter Borring, tidigare LRF-ordförande i Östergötland, var moderator och ledde diskussionerna. På mötet deltog både förespråkare för och kritiker till vindkraftens utbyggnad, för att frågan skulle belysas från båda håll.

Sverige och EU har uttalade mål att öka fossilfri och grön energi, till exempel genom EU:s förnybarhetsdirektiv som höjer målet för förnybar energi från 20 procent (2020) till 40 procent (2030). I takt med att även elberoendet ökar i landet projekteras nu många nya vindkraftparker för att nå dessa mål. Sverige anses ha goda möjligheter att utveckla vindkraften.

För tio år sedan byggdes det enstaka vindkraftverk ute på gårdar. Vindkraftverken var ofta medlemsägda och förlades på egen gård.

I dag planeras det för vindkraftparker med externa finansiärer, med i vissa fall hundratals verk och med höjder på upp till 270 meter. Detta påverkar boende på landsbygden som ser förändringar i sin närmiljö, bland annat i form av ombyggd infrastruktur och visuella skillnader.

Frågan om vindkraft har på senare år blivit komplicerad då det finns många faktorer att ta hänsyn till.

- Lyckade vindkraftsprocesser innehåller alltid samtal och dialog redan i tidigt skede, där man involverar och informerar de närboende, säger Karin Oscarsson, verksamhetsutvecklare Miljö och vatten på LRF.

Se webbinariet i efterhand här!