Bondekompisarna ingår i LRFs omsorgsgrupp. Till dem kan medlemmar höra av sig och få stöttning i både privatlivet och i företagandet. Det kan handla om sjukdomsutbrott eller olika former av utmaningar i verksamheten. Bondekompisarna är lyssnande medmänniskor som känner till lantbrukets villkor.  De ersätter inte professionell hjälp som kuratorer, psykologer eller ekonomirådgivare i de fall sådana behov finns.   

Uppvuxen på en mjölkgård

Johan Hultkvist är uppvuxen på en mjölkgård i Laxne en liten by mellan Gnesta och Mariefred. I dag är mjölkproduktionen där nedlagd sedan länge och Johans far driver verksamheten vidare med dikoproduktion. Johan är anställd på en större spannmålsgård i Strängnäs.  

Han hade själv inte tänkt på att bli bondekompis, men när han fick frågan om han ville bli det tackade han ja direkt. Han har, innan han påbörjade det här uppdraget, stöttat en kollega i branschen som haft det tufft.       

- Jag har sett att det finns ett behov av att vara med och stötta där man har möjlighet till det, säger han.  

Bra lyssnare

Johan ser fram emot sitt uppdrag och att vara någon man kan vända sig till. Han är välinformerad om omsorgsgruppen och bondekompisarnas arbete och han beskriver sig själv som en bra lyssnare.  

- Jag skulle säga att jag är den som lyssnar mycket och pratar lite. Men självklart tar jag till ordet när det behövs. Ett område som jag har särskilt mycket kunskap om är djurrättsaktivism, säger han.