Vad ska du göra på LRF?

Jag ska vara Åtgärdssamordnare/projektledare för ett pilotprojekt som heter LEVA- Lokalt Engagemang för Vatten.

Jag kommer vara placerad på  Kalmarkontoret men allt som oftast ute på olika uppdrag i olika avrinningsområden. Fokus på åtgärder som motverkar övergödning och främjar bättre vattenkvalitet.

Vad har du gjort innan?

Jag byggde och drev ett gårdshotell på Öland under 10 år men innan min tjänst på LRF så kommer jag från en gymnasielärartjänst i Matematik, Biologi och Naturkunskap .

Vad ser du fram emot på LRF?

Det ska bli kul att bygga upp något nytt i ett projekt som  handlar om så viktiga saker som vårt vatten. Att få jobba lokalt ute på platser där saker kan hända!

Här hittar du mina kontaktuppgifter!