Skogsproduktionen kan ses som en uråldrig kvarleva i vårt moderna och stressiga samhälle där det så ofta handlar om att producera så mycket som möjligt på kortast tänkbara tid. Tänk så märkligt att det 2019 finns företagare som investerar i plantor som först är mogna för slutavverkning om hundra år.

Men låt inte skenet bedra. Bakom detta till synes uråldriga produktionssätt finns en hel värld av nya innovationer, nya tekniker och ett klimatarbete i världsklass.

Skogen ”äter upp” koldioxiden vi släpper ut

Visste ni att 83% av Sveriges totala utsläpp av koldioxid tas upp av skogen. Då talar vi inte om den gamla skogen utan om den växande. Likt våra ungdomar ”äter” skogen som mest när den växer. Enbart denna faktor gör vår produktionsskog så viktig!  Av skogen kan vi också producera förnybart bränsle som är en viktig del av den klimatomställning vi står inför. Skogen kan också bidra med klimatsmarta kläder, förpackningar, byggmaterial och mycket mer.

Ambitionen på vår gård är att bedriva ett både ekonomiskt och miljömässigt hållbart skogsbruk. Det här gör vi genom att använda bästa möjliga teknik och rådgivning men också genom att vårt skogsbruk är miljöcertifierat enligt FSC och PEFC, vilket innebär flera fördelar, både miljömässigt och ekonomiskt.

Vad innebär att man har en certifierad skogsproduktion?

När man som skogsägare certifierar sin skog så innebär det att man lovar att sköta sitt skogsbruk på ett visst sätt. Till exempel så upprättar vi och följer en grön skogsbruksplan. Vi avsätter minst 5 procent av den produktiva marken för naturvård. Vi avverkar inte skog med höga naturvärden. Vi anlitar bara certifierade entreprenörer och vi dokumenterar alla våra åtgärder i skogen. Vi åtar oss även att värna lövskog i landskapet och att även driva ett schysst företag som följer lagar, kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden gällande skogsbruk.

Skogsfaglar_SE.jpg

Låt oss klimatkompensera på bästa sätt åt dig

Vi har ett klimat som vi alla måste vårda och när klimatångesten kikar mina barn över axeln berättar jag för dem att vår familj genom vårt sätt att producera skog, klimatkompenserar för, snålt räknat, ca 240 svenska personer. Det är något vi ska vara oerhört stolta över och förvalta med största respekt.

Allt vi som skogsföretagare behöver för att utföra detta långsiktiga arbete är samhällets tilltro till vår förmåga att själva förvalta vårt arv på bästa sätt, då kommer vi liksom tidigare generationer förse landet med en förnybar och klimatsmart produkt av världsklass.

Mikaela Johnsson, Hamneda, ledamot LRFs riksförbundsstyrelse och LRF Sydost

Källor: Naturvårdsverket, LRF, SLU, skogsstyrelsen