Vi bönder är förvaltare av vår gemensamma jord

Jag har valt att gå i min fars och farfars fotspår och när jag blickar tillbaka på deras livsverk så har de lyckats med det som jag hoppas kunna göra, att förvalta jorden vidare till kommande generationer. Jag går genom beteshagarna och tittar till mina arbetskamrater korna, så vet jag att de också har varit med och skapat den omgivningen och den vyn som jag har så svårt att beskriva i ord för den är så oändligt vacker. Vi har natur och kulturmiljöer och biologisk mångfald och allt detta tack vare mina förfäder och våra fantastiska kor. När jag går genom hagen är jag så stolt över det som jag har fått ta över och som jag har ett ansvar att ta hand om och att när den dagen kommer – ge vidare till nästa generation. Vi har alla ett ansvar för att producera och konsumera för en hållbar framtid.

Vår livsmedelsproduktion ger ett lågt klimatavtryck

All livsmedelsproduktion ger ett avtryck på klimatet - det kommer vi inte ifrån, men eftersom Sveriges livsmedelsproduktion har ett lägre klimatavtryck än världsgenomsnittet så borde vi producera MER livsmedel här. Hur konstigt det än låter så behöver Sverige öka sitt klimatavtryck!

På vår gård har vi mjölk- och köttproduktion och vi producerar ca 3 800 000 liter mjölk per år och 150 000 kg kött. Vi jobbar förebyggande med djurhälsovård och sjukdomsbekämpning och tack vare det håller sig djuren friska och det i sin tur bidrar till en låg användning av antibiotika. Bra för djuren, bra för miljön och klimatet. Friska kor mjölkar mer och mer mjölk ger lägre klimatpåverkan per kilo mjölk. Våra djur går ute och betar på sommaren vilket också ger lägre klimatpåverkan. Sverige är det enda land i EU som har generellt krav på bete för mjölkkor.

klimat_mat.jpg

50% av den mat vi äter är importerad

I början på 1990-talet producerade Sveriges bönder 75 % av landets livsmedel, men idag är hälften av den mat vi äter importerad vilket ger en större klimatpåverkan än om vi hade producerat den i Sverige. Importmaten står för 70 % av klimatpåverkan medan den svenska produktionen står för 30 %, så bara genom att byta ut importmaten mot svensk så gör vi stor klimatnytta.

Självförsörjning graf.jpg

Vi har utrymme för en betydligt större livsmedelsproduktion än idag och skulle kunna bli en exportör av klimatsmarta, hållbart producerade produkter. Svensk mjölkproduktion har 20% lägre klimatpåverkan och köttproduktionen har 25 % lägre klimatpåverkan än EU-genomsnittet. Med rätt politiska beslut och konsumenter som driver i rätt riktning kan Sverige gå från 50 procent i självförsörjning till hela 80 procent. Sveriges lantbrukare står redo att växla upp.

klimat 44_.jpg

Camilla Hilmersson, mjölk- och köttbonde, Qvisingsö.