Företaget bedriver avel- och köttproduktion samt skoglig verksamhet. Brukar 130 ha åker och bete dessutom 120 ha skog.

På gården bedrivs avelsverksamhet med 40-tal kalvningar per år, raserna Simmental och Arbedeen angus, samt omkring tjugo moderdjur med korsning Simmental-Arbedeen angus.

Diplomet delades ut under en träff den 31 juli.

Utdrag från motiveringen:
Anders Fransson värdig representant för unga lantbrukare med mål och uppföljning av nötköttsproduktionen. Han deltager i KAP-avel och det nya verktyget Min Gård via Växa.

Drivande i avelsarbetet samt bidrager till att höja kvaliteten och konkurrenskraften inom svensk köttproduktion.

På gång att marknadsföra gårdsuppfött kött, fader ras Wagyu eller Jersey moder korsning Simmental-Arbedeen angus.

Genom djurens betande erhåller området Öppna landskap.

Tar emot skolklasser och övriga som önskar göra studiebesök.