LRF ansvarar för den delen i projektet som handlar om kött och då ligger fokus på att stärka bilden av det regionala köttet. Projektet som startade 2016 har fungerat som en stödaktör för livsmedelsföretag inom förädling, restaurang och butik och har bland annat lett fram till ett antal nya produkter så som lufttorkad skinka och ett kundpackat Ölandsvete.  

Anpassade insatser

I Livsmedelsutveckling i Sydost anpassas insatser till företagens önskemål och aktuella utvecklingsbehov, men det innehåller även aspekter som omvärldsbevakning, trender, kunskapsspridning om länets matproduktion och livsmedelssektorns betydelse för sysselsättning och tillväxt.

- Det känns så roligt att vi får mer pengar till regionen att fortsätta det intensiva arbete som vi håller på med, säger Rose-Marie Winqvist, verksamhetsutvecklare LRF Sydost. Framförallt så skapar det trygghet i arbetet och framtidstro för våra livsmedelsproducenter. 

Vill du veta mer om livsmedelsstrategin i Kalmar län? Kontakta Rose-Marie Winqvist, rose-marie.winqvist@lrf.se 010-184 44 96.