Blekinge sticker ut i ett antal områden när man tar del av Terroiratlasens berättelse, bland annat inom trädgårdsnäringen. Potatisodling inleddes redan under 1700-talet och övriga Sverige påbörjade detta först 50 år senare. Även inom frukt och bär området finns en gedigen historia att ta del av! Även begreppet Blekinge, Sveriges trädgård fanns redan under 1700-talet. Vilt, fiske och sprit är andra utstickare.

Sluring, stekt salt sill och ankarstock

Landshövding Sten Nordin hälsade välkommen och Maria Malmlöf presenterade sen den tredje terroiratlasen i Sverige, Blekinges. Eftermiddagen avslutades sen med några smakbitar ur atlasens skafferi bland annat sluring, stekt salt sill och ankarstock.

Mat är livsviktigt

Mat är livsviktigt för hälsa och välbefinnande. Mat och måltider är också en kulturbärare, en källa till kreativitet och glädje och en viktig del i samvaron människor emellan. Livsmedelssektorn är en betydelsefull näringsgren som påverkar samhälle och miljö på olika sätt. Dessutom behöver maten som erbjuds leva upp till den kvalitet, smak, miljö, näring, djurhållning, pris, service, ursprung och upplevelse som efterfrågas av allmänheten.

Mat- och livsmedelsstrategi

I samverkan med LRF Sydost och Region Blekinge tog Länsstyrelsen Blekinge 2018 fram en mat- och livsmedelsstrategi för Blekinge län. Syftet med den strategin är Att öka hållbar regional tillväxt och utveckling samt medvetenheten kring mat och livsmedel som produceras i Blekinge.

Blekinge som kulinarisk region

En av de beslutade åtgärderna i livsmedelsstrategin är att lyfta maten som en del av upplevelsen vid besök i Blekinge och den föreliggande rapporten Smaken av Blekinge – en terroiratlas över Blekinge som kulinarisk region är avsedd att försöka förmedla vad som är, och har varit, länets karaktäristiska och unika värden inom mat och den historiska grund som Blekinges livsmedelsproduktion vilar på. Vi vill både behålla traditioner och skapa nya.

Vill du veta mer om Blekinges livsmedelsstrategi - klicka här!