- Alla tyckte det blev en riktigt bra aktivitet. Vi var en mindre grupp på 7 från kommungruppen och vi fick en bra dialog om många olika frågor. Även dagsaktuella saker i kommunen som berör oss, berättar Joakim Andersson, kommungruppens ordförande i Västervik.

Gården drivs av familjen Hellner med 200 mjölkkor och tre robotar. På gården pågår ett ständigt arbete med att få korna att må bra och mjölka mycket, ett arbete som går hand i hand. På gården bedrivs även vallproduktion.

Det får inte vara för krångligt

Kommungruppen inledde med fika och att berätta om de gröna näringarna, då syftet med mötet var att skapa förståelse för lantbrukarens förutsättningar och vardag och att få politikerna och tjänstemännen att förstå att det inte får vara för krångligt. Aktiviteten handlade också om vad som berörs i näringslivsrådet. Det pratades också om skogen och dess möjlighet att vara en användbar resurs i omställningen till ett fossilfritt samhälle och viltfrågor.

- De var väldigt imponerade av sättet vi driver våra företag, vårt proaktiva miljö- och hållbarhetsarbete, fortsätter Joakim.