Det ska göras en utredning där man ska se över strandskyddsreglerna. Vilka ändringar i lagen vill LRF se?

Ja det stämmer, det är en utredning startad som ska se över strandskyddet i grunden. Syftet med hela utredningen är att ge utvidgade möjligheter för landsbygden, att göra regelverket enklare och att det lokala inflytandet ska öka.

LRF vill dels att regelverket ska bli enklare men också att strandskyddet tas bort helt och hållet från små sjöar, vattendrag, diken och anlagda dammar. Vid dessa vatten saknar strandskyddet helt betydelse.

I dag behöver man inte söka en strandskyddsdispens för utveckling av jord- och skogsbruk (enligt miljöbalken) men det ställs ändå krav på att du har en viss del av inkomsten från jordbruket. Detta vill LRF ändra på så att alla som vill utveckla sitt jord- och skogsbruk oavsett storlek ska kunna göra det utan att söka dispens.

Vad är det viktigaste man måste tänka på som berörd markägare i Karlskrona nu då?

Att inte ge upp. Svara på remissen ytterligare en gång och skicka in alla de argument som man hade tidigare och kanske fler om man har det. Man ska överklaga det utökade strandskyddet. Om man har exempelvis har en anlagd damm kan man hävda att det inte ska vara något strandskydd alls eftersom lagstiftningen inte ställer några krav på detta.

Har du någonting som du vill säga till berörda markägare i Karlskrona?

Håll i och håll ut – jag är helt övertygad om att det kommer att bli lättnader i lagen och regelverket, men det kommer att ta tid. Strandskyddsfrågan och den kommande utredningen är en mycket viktig fråga för LRF.