Just nu så vet vi inte varför de har valt att avbryta processen utan väntar på besked från företaget. Några av markägarna har blivit delgivna de goda nyheterna via brev, men inte alla.

- Det här är fantastiskt goda nyheter för våra medlemmar markägarna, som under lång tid oroat sig för hur deras marker ska exploateras, säger Carin Hoflund, äganderättsexpert på LRF Jönköping & Sydost.

En intensiv process

Bolaget Rolling Roads Resources LTD ansökte i september 2018 om undersökningstillstånd till Bergsstaten på ca 50 000 ha i mittersta Småland. Detta berörde de fem kommunerna Vetlanda, Uppvidinge, Högsby, Hultsfred och Nybro. Mer än 300 överklaganden kom in till Bergsstaten fram från de berörda markägarna av vilka de flesta har avslagits. Men nu har företaget Rolling Roads, enligt Bergsstatens diarium, dragit tillbaka ALLA sina 6 ansökningar om undersökningstillstånd, vilket är en otrolig seger för LRF och dess medlemmar som har kämpat med detta intensivt under året som gått.

Vill ha översyn av lagstiftningen

- LRF vill få till en översyn av lagstiftningen och helst att det inte ska vara någon specifik prövning för mineralverksamhet, utan att den ska prövas enligt miljöbalken precis som annan verksamhet som räknas som miljöfarlig, säger Åsa Hill, jurist och expert LRF riks.

Vill du ha mer information om mineralbrytning i Småland

klicka in på https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost/aktuellt-arbete/aganderatt/mineralutvinning/. Du kan också kontakta Carin Hoflund, äganderättsexpert på LRF Jönköping & Sydost carin.hoflund@lrf.se 010-184 42 02.

Bergsstatens diarium: https://www.sgu.se/bergsstaten/om-bergsstaten/aktuellt-diarium/

Diarienummer: 1138 / 2019

 

Fakta:

Bergsstaten är den statliga beslutsinstans som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.

En ansökan om undersökningstillstånd betyder att ett bolag vill få tillåtelse att undersöka marken i området för att se om de hittar önskade mineraler som kolbolt, guld, silver, koppar, zink, bly och nickel. Om så är fallet går de vidare med en ansökan om mineralbrytning.

De sex områdena som har berörts är:

  • 200-858-2018: Blåsmålen nr 1, Hultsfreds och Vetlanda kommuner
  • 200-859-2018: Ekebo nr 1, Nybro och Uppvidinge kommuner
  • 200-860-2018: Odensås nr 1, Hultsfreds kommun
  • 200-861-2018: Fagerhult nr 1, Högsby och Uppvidinge kommuner
  • 200-862-2018: Skinberga nr 1, Hultsfreds, Högsby, Uppvidinge och Vetlanda kommuner
  • 200-863-2018: Rydet nr 1, Uppvidinge och Vetlanda kommuner

mineralsmaland.jpg

Detaljerade kartor kan ni hitta på Bergsstatens hemsida.