- Det är viktigt att vi jord- och skogsbrukare i Blekinge motiveras och stärks i vårt arbete med att vi är en del av lösningen mot ett hållbart samhälle. Att svensk livsmedelsproduktion inte bara är livsviktigt utan även bäst i klassen när det gäller miljö- och klimatpåverkan och att skogen, och det sättet vi brukar skogen, är den bästa vägen mot ett fossilfritt samhälle, menar Arne Thörn från LRFs kommungrupp i Ronneby. Därför bjöd vi ner Palle för att prata med oss. Dessutom ville vi visa upp hur och vad vi jobbar med i vår region.

På förmiddagen besökte de 3 gårdar med olika framtidsinriktningar.

IMG_1381.jpg

Först på tur stod Björketorp som är en gård med sol-el, biogas och event. Därefter besökte de Johannishus Gods med storskalig eko-odling, hjorthägn och som har försäljning via Reko-ringen. Sen åkte de till Liatorp som är en konventionell mjölkgård med växtodling och lammproduktion.

Över 90 medlemmar från Blekinge och kringliggande län kom för att vara med på den Bonnalunch med ärtsoppa som serverades i Leråkra Bygdegård och för att lyssna på LRFs  förbundsordförande.

IMG_1395.jpg

- Som förbundsordförande är det alltid en bra dag på jobbet när jag får träffa medlemmar och höra mer om deras verklighet, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

Palle Borgström har varit LRFs förbundsordförande sen i juni 2017. LRF är den största företagarorganisationen i Sverige som företräder 140 000 medlemmar och är även den enda som verkligen driver lantbrukets och landsbygdens frågor.