LRFs kommungrupper är oerhört viktiga i påverkansarbetet gentemot kommuner och politiker och det massiva arbete som görs under den här veckan ger sannerligen resultat! Oavsett om vi vill påverka i en specifik fråga/ämne eller om vi bara vill träffa vissa utvalda politiker eller tjänstemän gör vi stor nytta, för det är ju så att ”syns vi inte så finns vi inte”. Ska LRF kunna vara med och påverka lokalt måste vi ha goda relationer med den kommun som vi bor och verkar i. Det är inte regionernas eller lokalavdelningarnas ansvar utan kommungruppernas! Vi måste ha regelbundna träffar och kontakter för att skapa ett förtroende för varandra. 

Men även fast vecka 47 är en viktig vecka ska vi absolut inte förringa det övriga arbetet vi gör under resten av året.  Många ledamöter i kommungrupper i landet sitter med i olika sorters näringslivsråd och andra grupperingar i sina hemkommuner och utför ett påverkansarbete under hela året som är jätteviktigt! Det är lokalt vi kan ha koll på detaljplaner och åkermark som ska bebyggas mm, det arbetet kan inte regionerna göra. När vi blir kontaktade av tjänstemän från kommunerna för att hjälpa till i vissa frågor, då vet vi att vi gör vi rätt!

Så fortsätt med allt bra arbete ni gör i kommungrupperna! Ni är superviktiga!

Eleonor Nilsson, ledamot i LRFs regionstyrelse i Sydost och ordförande i Vimmerby kommungrupp.