Erika Henriksson

Mitt namn är Erika Henriksson och jag är 20 år gammal. Jag bor och arbetar som anställd på en mjölkgård med 2 robotar och växtodling utanför Växjö. Här har jag jobbat i ca 2 år men heltid sedan studenten från lantbrukslinjen på Ingelstadgymnasiet.

Vad skulle du vilja bidra med till LRF Ungdomen i Sydost?

Intresset för lantbruk grundar sig i ett hästintresse som senare blev en stark passion för kor och matproduktion. Som medlem i styrelsen hoppas jag kunna inspirera fler unga att finna sin plats i de gröna näringarna men även att finnas som verktyg för de som redan verkar inom näringen. Allt från att hjälpa till att skapa förutsättningar för unga och framtida lantbrukare till att skapa sammanhållning och kontakter sinsemellan.

Emil Ivansson

Mitt namn är Emil och jag är 20 år och kommer ifrån Rugstorp som ligger mellan Ålem och Bäckebo norr om Kalmar. Sedan jag tog studenten 2018 på Ingelstorpgymnasiumet så jobbar jag på min familjegård där  jag och delar av min familj bedriver mjölk och köttproduktion samt en gårdsbutik. Jag jobbar även som djurskötare på en mjölkgård utanför Ålem. 

Vad skulle du vilja bidra med till LRF Ungdomen i Sydost?

Båda mina föräldrar är aktiv eller har varit i LRF så  jag tycker det ska bli kul att även jag ska medverka och knyta bekantskap och  att informera ungdomar hur viktig näringen är.

För mig är de viktigt att visa alla fördelar med de svenska lantbruket, i media får man oftast bara höra nackdelar samt hur dåligt de är för miljön och vilka belastningar. Inget om vilket miljöarbete som pågår eller hur vi är mot de i andra länder. Det är inte  heller en självklarhet att ungdomar vet varit ifrån maten kommer, vi har lite att jobba på!

Matias Claesson

Jag är 23 år gammal och bor i dom norra delarna av Blekinge. Där driver jag, med med min bror och båda föräldrarna en gård som är inriktad på mjölk och skog. Jag tog studenten 2015, efter det började jag jobba på en mjölkgård samt som grävmaskinist i 2 år.

Vad skulle du vilja bidra med till LRF Ungdomen i Sydost?

I min familj är det en tradition att vara med i LRF. Min farfar har varit medlem i 61år. Min pappa är ordförande o lokalavdelningen och både jag och min far sitter med i lrf kommungrupp Ronneby, där kan man påverka och bidra till mycket vilket också är målet med att vara med i lrf ungdom.

Jag tycker det är viktigt att vi kan visa upp de vi skapar, se helheten med dom gröna näringarna. Att det är vi lantbrukare faktist håller igång den biologiska mångfalden som skapar Sveriges vackra landskap som många vill ta del av.  Det vill jag förmedla till dagens ungdomar och visa hur roligt det är att jobba inom det moderna lantbruket.

Vill du komma i kontakt med ungdomsstyrelsen klicka här!