Mötet startade med fika tillsammans och i och med att relationerna med kommunen redan är goda så var stämningen på topp och sorlet i lokalen påtagligt.

Jordbrukets klimat- och hållbarhetsarbete

Eleonor Nilsson, ordförande i Vimmerby kommungrupp inledde med en snabbkurs i lantbrukets klimat- och hållbarhetsarbete och förklarade hur det gröna näringslivet är en grundförutsättning för att bekämpa klimatförändringarna.

- Vår sektor är den enda som kan fånga och lagra koldioxid från atmosfären och samtidigt leverera exempelvis högkvalitativa livsmedel och förnybara råvaror till bland annat drivmedel, energi och nya material. Det är viktigt att potentialen i det gröna näringslivet tas tillvara. Därför bör onödig administrativ belastning eller reglering undvikas, förklarade Eleonor.

Tillsynsbesök

Efter det var det kommunens tur att berätta hur tillsynsbesöken går till, vad tjänstemännen tittar på under besöken och vilka de vanligaste felen var. Taxorna för besöken diskuterades och medlemmarna påpekade att det vore bättre med en avgift efter besöket i stället för en fast avgift som det är idag. Kommunens ambition är att nå målet om att sanktionsavgifterna ska ner till noll.