Det här granskningsarbetet gemensamt från LRF regionalt tillsammans med berörd kommungrupp. Alla översiktsplaner ser väldigt olika ut och det behövs olika mycket inspel från LRF.

Just nu har vi fått kännedom om en översiktsplan gällande Växjö och i kartmaterialet har det gjorts väldigt många markeringar över privatägd mark. De här markeringarna skulle i framtiden kunna hindra markägare både från att bygga nytt och/eller från att bruka sin mark som man gör idag.

Hela den norra delen av kommunen är planerad med ett ”turismskikt” på översiktsplanen. Där vill kommunen helst endast se utveckling av näringsverksamheter inom turism. Inget annat. Det finns även flera olika områden i kommunen som på översiktsplanen är belagt med så kallat ”tyst område”. Där har vi sett från andra exempel i Sverige att det kan hindra jordbrukare från att köra sina maskiner på kvällen osv. Det här är flera icke sakliga skydd där vi inte vet vilka följder det kan komma att bli.

Det är därför viktigt att man som är markägare går in och kontrollerar i översiktsplanen vilka skydd som eventuellt är belagd på ens mark och i så fall yttrar sig om man inte känner sig nöjd.

Klicka här för att komma till översiktsplanen.

Vill du lämna synpunkter?

Du kan lämna synpunkter via via e-post, post eller på kommunens chatt där ansvariga tjänstepersoner är tillgängliga. Gå in på www.vaxjo.se/oversiktsplan för mer information om chattens öppettider.

Välkommen med dina synpunkter senast den 17 januari 2020. 

E-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se
Post: kommunstyrelsen, Box 1222, 351 12 Växjö
Märk gärna e-post eller post med ”Ny ÖP”

Tips från Carin: Skriv ner dina synpunkter över hur du ser på de kartskikt som är lagda på din mark. Utgå från dina personliga perspektiv och hur det drabbar dig som företagare. Föreslå de ändringar du vill se i översiktsplanen. Där efter skickar du in ditt yttrande till kommunen. OBS! Sista dag för yttrande är den 17 januari.

Har du frågor? Kontakta Carin Hoflund, carin.hoflund@lrf.se 010-184 42 02