Häst i Sydost

Nu har ett nytt år startat och projektet Häst i Sydost arbetar vidare med att införliva projektets primära syften att arbeta för att skapa bättre förutsättningar och förståelse för hästnäringen i området, att genomföra olika aktiviteter för att de verksamma ska kunna driva företag inom hästnäringen med goda framtidsutsikter, att kompetensutveckla hästföretagare och att utveckla besöksnäringen med hästen i fokus.

Projektet har genomfört många aktiviteter under 2019 och nu satsas det bland annat på besöksnäringen i Kalmar län i samverkan med Region Kalmar

Samarbetet med Region Kalmar

Region Kalmar län driver sedan en tid tillbaka projektet Växande besöksnäring, där olika delar (eller temaområden) av länets besöksnäring inventeras med avsikt att se hur dess utveckling kan främjas. I samarbete med Häst i Sydost har temaområdet Hästturism förts upp på agendan och med start under 2020 inleds samtal med regionala hästaktörer som erbjuder, eller avser att erbjuda, turistiska produkter.

Målsättningen är att finna insatser som kan hjälpa dessa aktörer i sin utveckling och på sikt etablera länets hästturism som en besöksanledning för turister.

- Vi är imponerade av det arbete som Häst i Sydost genomför för regionen, säger Oskar Lind vid Region Kalmar.

Om projektet Växande besöksnäring

Det här projektet, som pågår till 2020, går ut på att få näringen att växa. Vi ska se över ansvar, roller och funktioner på regional och kommunal nivå, affärs- och produktutveckla näringen, arbeta med nya marknader såsom Baltikum, Polen och Kina samt utveckla arbetet tillsammans med forskare.

Totalt omsluter projektet 13 miljoner kronor varav hälften är från EU:s regionala fond.

Vill du veta mer om Region Kalmars projekt Växande besöksnäring kontakta Oskar Lind,  oskar.lind@regionkalmar.se 

Vill du veta med om Häst i Sydost och LRF Häst kontakta Maria Hjelm-Nilsson maria.hjelm.nilsson@lrf.se 070-870 98 54