Berätta lite om dig själv

Jag är 52 år och kommer ifrån Gräsgård på sydöstra Öland. Är gift med Annika och vi har två söner John, 26 och Jimmy, 24. I närmare 30 år drev vi lantbruk tillsammans med inriktning på växtodling, mjölk/kött och lite entreprenad, men för tre år sen sålde vi gården på grund av hälsoskäl (atros/värk).

Hur blev du involverad i LRF?

Min ingång inom LRF var under sena 90-talet i Ottenbys lokalavdelning, där jag idag är vice ordförande. Jag blev även engagerad i  Mörbylånga kommungrupp några år senare där jag varit aktiv i två omgångar med en paus emellan. Sedan 2017 är jag ordförande i kommungruppen.

Vad engagerar dig mest?

Det som engagerar mig mest är näringspolitiska frågor och äganderätt. Jag tycker också om att lyfta fram lantbrukarnas betydelse i olika sammanhang, inte minst i samband med Ölands skördefest, där jag sitter i styrelsen och under LRFs Ostfestival får jag möta mängder av konsumenter.

Jag sitter också med i världsarvsrådet för Södra Ölands odlingslandskap, där lantbrukarnas arbete och samspel med markerna och dess radbyar i generationer är anledningen till att Unesco för tjugo år sedan utnämnde området till ett världsarv.

Även torkan, med foder- och vattenbrist är ett ämne som av förklarliga skäl haft stort fokus för mig de senaste åren. Hur tar vi oss an ett ändrat klimat? Där kommer vi att få lägga mycket mer arbete!