Hur tycker du det fungerade att ha stämman digitalt?

Det gick över förväntan, måste jag säga. Jag trodde det skulle uppstå fler tekniska problem än vad det gjorde och att antalet fullmäktigedeltagare skulle bli lågt p.g.a. den nya ovana situationen. Att begära ordet via chattfunktionen och rösta via sms visade sig vara enkelt. God hjälp var ju förstås att LRF Sydost skickat ut tydliga instruktioner. Skickliga mötesordföranden hanterade motionsbehandlingen utmärkt.

Hade du några svårigheter tekniskt?

Möjligheten att koppla upp sig på prov dagen innan var bra. Jag blev överraskad när datorn, som har några år på nacken, svarade på uppkopplingen mot Teams vid första försöket. Sedan var det bara att införskaffa ett headset med mikrofon.

Skulle du kunna tänka dig att ha en digital stämma igen?

Ja det möter inga större hinder. Men det är viktigt att komma ihåg att en digital stämma aldrig kan ersätta den fysiska till fullo. Man missar det sociala mötet som ger ringar på vattnet och som gör oss starka tillsammans.