Frågor att ställa sig:

 • Har du gått igenom din egenkontroll och handlingsplan med rutiner för att klara företaget om något händer under pandemin?
 • Vet anställda vad som gäller i fält, i verkstad och i stallar om du blir sjuk? Vet de växtodlingsplanen, gödslingsstrategier, semin mm? 
 • Finns alla tänkbara telefonnummer nerskrivna på lista, liggande på lämpliga platser för att lätt komma åt dem för att diskutera och kanske ringa efter hjälp?
 • Har du dokumenterat rutiner för verkstaden, mjölkrummet, utgödsling mm?
 • Vem lagar utgödslingen, beställer förnödenheter och reservdelar, kollar staket och tittar till djuren?
 • Har du ett säkert kontaktnät?
 • Vem ringer du om plattan börjar bli full med gödsel och som måste flyttas eller spridas?
 • Vem tömmer och sprider din flytgödsel- eller urinbrunn?
 • Om det kommer insekter, svamp eller ogräs som påverkar dina grödor, vem ringer du? För du brukar kanske själv utföra bekämpningar.
 • Vem testar din spruta och gör anmälan till Jordbruksverket?
 • Hur hanterar du avfall och farligt avfall?
 • Klarar du ditt hushåll med mat, hygien och vila? Vem hämtar paket på posten?
 • Behöver du extrapersonal? Vem ringer du?

Gör en plan

Mycket av detta brukar du klara själv men i dessa pandemitider gäller det att ha en hållbar plan eftersom den du brukar kontakta kanske blir sjuk.
Gör en plan för nutid och framtid, gärna tillsammans med dina anställda om du har det.

Håll dig uppdaterad

Som lantbrukare kan man smittskyddsregler vad gäller djur. Samma regler gäller oss människor, men håll dig uppdaterad om vad som händer i samhället.

Här är sidor du kan besöka för att hålla dig uppdaterad:

Folhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/

LRF Sydosts sida med samlad krisinformaton: https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost/om-region-sydost/krisberedskap/

LRFs samlade sida om Corona: https://www.lrf.se/foretagande/krisberedskap/corona/