Genom att samarbeta med räddningstjänsten, Länsstyrelsen och LRF erbjuder MR en kontakt när det brinner. ETT samtal som sedan koordinerar alla tunnor!

- Maskinring Småland är sedan 31 mars i beredskap gällande Skogs- och Markbränder, berättar Peråke Nilsson vid MRSmåland. Vi har nu 12 lokala arbetsledare för snabb organiserande av våra Landsbygdsresurser. Vi nås ALLTID på vårt journummer, 070-849 04 99 för vidare planering av insatsen.

SJÄLVKLART MÅSTE DU ALLTID RINGA 112 FÖRST SOM VANLIGT VID BRAND!

MR samordnar landsbygdens resurser

Efter de stora skogsbränderna sommaren 2018 och med Västmanlandsbranden i färskt minne har nya krav ställts på att Sverige måste vara bättre förberett på att bekämpa skogsbränder. Lantbrukarna med sina gödseltunnor spelar en viktig roll i det arbetet. De kan hålla begränsningslinjer åt räddningstjänsten och ta sig fram på vägar som är svårframkomliga för traditionella brandbekämpande fordon. Gödseltunnan kan fyllas med vatten i vilken bäck eller å som helst och är fullastad med vatten inom några minuter.

Larmnummer till MR Småland 070-849 04 99

Fördelning områden:

  • Jönköping
  • Kalmar
  • Öland
  • Kronoberg
  • Blekinge
  • Norra Skåne

Vad har MR Småland för resurser?


Tunnorna är utrustade med ”sidorör”, vilket gör att vi kan sprida vatten upp till 70 m in i området utanför ”körbar” väg

Lastning / lossning görs av våra resurser med egna pumpar med en kapacitet på cirka 10 kbm/minut! Ekipagen är från 8 kbm upp till ”gödseltrailers” på 40 kbm.        

Pumpning av vatten med mobil pump med slang upp till 2 km. Kapacitet på 300 kbm/tim.

<p
Mellanlager i bufferttankar med en volym mellan 70 kbm upp till 90 kbm.

Manskap för slangdragning, uppsamling av material efter insats,  efterbevakning åt mark- / skogsägare samt trafikdirigering.

Anmäl dig som resurs till MR Smålands register. Klicka här!

Vill du veta mer om MR Småland? Klicka här för att komma till deras hemsida!