Jag måste börja med att tacka för det fortsatta förtroende som jag fått att leda LRF Sydost ett år till. Tack!

Att genomföra en stämma digitalt med över 200 ombud kallade kändes för en månad sedan omöjligt, men nu har vi gjort det! Allt fungerade näst intill perfekt. Vi har en personal som är villiga att anta utmaningar, inte bara när det gäller digital stämmoteknik, utan också i många andra sammanhang. Att stämman fungerade så bra berodde också på att vi hade ett presidie som visste hur man sköter en klubba. Tack.

Viltfrågorna har varit stora frågor på flera stämmor, så även i år. Vi kommer sakta framåt i regelverk och lagstiftning, men tyvärr så ökar stammarna av vildsvin, dovhjort och kronhjort. På vissa ställen känns det som en övermäktig fråga, men vi måste fortsätta driva på arbetet, och få förståelse inom politiken, jägarkretsar, markägare och allmänhet att det måste till okonventionella metoder för att lyckas minska stammarna. Det var också verkligen glädjande att de unga tog för sig ordentligt i debatten. LRF Ungdomen är en mycket viktig del i att utveckla LRF.

Det blev totalt åtta motioner som gick vidare till riksförbundsstämman och vi lovar från styrelsens sida att vi ska göra allt vi kan för att de ska tas på största allvar inom organisationen.

Vi önskar Mikaela Johnsson lycka till i riksförbundsstyrelsen, där jag är helt säker på att hon kommer att synas och märkas i framtiden och vi hälsar Roger Gustavsson, ny styrelseledamot välkommen.

Ta väl vara på er i Covid-19 världen, svenskt jord- och skogsbruk har aldrig varit så nödvändigt som nu.

Håkan Lundgren, ordförande LRF Sydost