- För mig betyder hållbarhet sammanfattat tre saker; framtid, ansvar och liv. Vi har ett ansvar att bruka och leva på ett hållbart sätt för att liv ska finnas i naturen och för att vi och våra barn men också alla andra levande organismer ska ha en framtid. Men förutom det tycker jag även att man kan definiera hållbarhet med omtanke. För hållbarhet handlar om att man ger vår natur och vår framtid en tanke, säger Alice Hult.

Alice går sista året på Ryssbygymnasiet där hon läser naturvetenskaplig linje med en skoglig inriktning. Utöver helgjobb så ägnar hon fritiden främst till hästar, jakt, träning, vänner och familj. Hon delar ambassadörskapet i regionen med Erik, som driver en dikoproduktion ihop med sin far. Han sysslar även med klövvård och har nyligen börjat med försäljning av köttlådor. 

- För att kunna lyckas producera mat i framtiden så måste vi tänka hållbart. Hållbarhet för mig betyder framtidstro. Jorden har funnits så mycket längre än människan. Ändå tror vi alltid att vi vet bäst. Ibland kanske vi bara skulle stanna upp och studera naturen istället, säger Erik Parai Arnesson.

- Om jag fick önska en sak som alla skulle veta skulle det nog vara hur bra Sveriges djurhållning är. Hur djurproduktionen i Sverige är i världsklass och hur Sverige har egna lagstiftningar utöver EU:s djurskyddslagstiftningar. Sveriges djurhållning sker på ett hållbart sätt, bland annat genom med förebyggande arbete så bland annat smittor och antibiotika ska undgås, säger Alice.

Dra nytta av Alice och Erik!

Du som är intresserad av frågorna kan prata med våra ambassadörer för att få fakta och argument, LRF:s hållbarhetsmål, bolla idéer om hur du kan vara med och sprida budskapet kring hur de gröna näringarna bidrar till ett mer hållbart samhälle. Kanske letar du efter egna argument i debatten, eller planerar en aktivitet i lokalavdelningen längre fram? Då kan du ta Alice och Erik till hjälp!

- Jag är väldigt intresserad av det jag gör samt läser väldigt mycket inom de olika ämnena och kan därför vara ganska rolig att bolla idéer med. Älskar nytänkande. I kampanjen kommer jag använda mig mycket av sociala medier för att sprida budskapet bredare. Jag har nyligen funnit ett intresse av regenerativt jordbruk samt plöjningsfri odling. Men allt är väldigt nytt, säger Erik.

- De som är intresserade av frågorna kan prata med oss ambassadörer för att kunna förstå sig på LRF:s hållbarhetsmål. Vi måste tillsammans förstå oss på hur viktigt hållbarhetsmålen är och det är just det vi ambassadörer vill hjälpa till med, säger Alice.

Kontakta Erik för mer information. Tel: 070 5825840 

 

LRF:s hållbarhetsmål - Tillsammans för en grönare framtid

När LRF nu går fram med nya hållbarhetsmål är det dels för att berätta att de gröna näringarna är en del av lösningen och att säkerställa att detta också leder till en hållbar lönsamhet för våra företagare. Vi vill också verka för en mer sansad hållbarhetsdiskussion. För att konkretisera och förankra målen kommer vi nu att inleda en samtalskampanj om hållbarhet runt om i hela landet. Målet är att prata med medlemmar, konsumenter, handeln och beslutsfattare. Vårt mål är tydligt: vi vill att den hållbara produktionen ska öka. Men vi kan inte göra det jobbet helt själva. Alla parter måste göra sin del och ta sitt ansvar.

Läs mer på www.lrf.se/hallbarhet och tag gärna kontakt med en av våra hållbarhetsambassadörer.