Håkan Lundgren, ordförande i LRF Sydost

Vad var dina reflektioner från riksförbundsstämman?

Tekniken fungerade trots lite inkörningsproblem igår.

Palle började med den frågan som vi alla känner att vi måste få komma ut och berätta om nämligen hållbarhetsarbetet. Den frågan ger genomslag i alla nu aktuella frågor om självförsörjning, avstängning, beredskap och nya faror i samhället.

Viltfrågan tryckte han mycket hårt på, vi har nått en bit men absolut inte tillräckligt det finns massor till att göra i den frågan. Det blir ingen gemensam handlingsplan med Svenska Jägareförbundet.

Anna Karin var nöjd med sitt första verksamhetsår där alla dotterbolag visade positiva resultat, men såg en fara i om ekonomierna i världen backar att det kommer påverka finansverksamheten negativt. Hon var också stolt över det stora engagemang som finns ute i medlemsleden och den stora kunskap som finns inom de gröna näringarna.

Vi är samhällsviktiga det det ger både möjligheter och skyldigheter.

Mikaela Johnsson, ledamot i förbundsstyrelsen och tidigare i Sydosts regionstyrelse

Eftersom stämman var digital, var befann du dig och hur tycker du att det fungerade?

Jag befann mig hemma under stämman, varvade inomhus med utomhus. Tekniskt sett fungerade allt toppen. Dock saknade jag verkligen den värme som uppstår när man fyller Sånga Säby med fullmäktige från Sveriges alla hörn. Detta var en bra nödlösning men just en nödlösning.

Hur upplevde du riksförbundsstämman i sin helhet?

Den kooperativa koden var ett relativt stort beslut som framkom lite blygsamt i det här formatet.

Var det någonting särskilt från stämman du skulle vilja kommentera?

Kul med en ny styrelsekollega även om Jan kommer bli saknad.

 

Erika Henriksson, LRF Ungdomen Sydost

Vad tycker du var huvudpunkterna på stämman?

  • Som representant på LRFs riksförbundstämma 2020 kan jag sammanfattningsvis meddela att det genomfördes ett nyval till riksförbundstyrelsen, Fredrik Andersson.
  • Man ser att LRF fått en större betydande roll i samhällsdebatten efter torkåret 2018. En medial och politisk vinst för lrf inom debatten för viltskador, barkborreangrepp och stormfälld skog. Nämnvärt är även det engagemang i CAP där LRF visat representation för sveriges bönder.
  • LRF försäkring skadefärsäkring återlämnar sitt tillstånd att driva försäkringsrörelse och företaget beräknas vara fullt avvecklat 2020.
  • LRF samköp har under året fått en finsk motsvarighet (MTK Hankinnat).
  • Från föregående år har en koncernövergripande hållbarhetspolicy tagits fram inom arbetsmiljö men även framåt för 2020 inom miljö och företagande gällande förutsättningar för lantbruket i Sverige.