Jordbruksverket har statens uppdrag att säkerställa tillgången till veterinärer och att det finns tillgång till djursjukvård dygnet runt, om djurskyddsskäl föreliggerMen uppgiften är att tillhandahålla primärvård. Den specialvård som många hästägare och hästföretagare är i behov av lyser fortfarande med sin frånvaro i många delar av landet eftersom flera större kliniker har lagt ner sin verksamhet.  

– LRF har ett gott samarbete med SLU, Livsmedelsverket, Växa Sverige, Gård- och djurhälsan, Distriktsveterinärerna och Jordbruksverket. Vi har regelbundna avstämningar i en grupp som har gjort upp en gemensam åtgärdsplan där vi tillsammans samtalar om vad vi aktivt kan göra för att få skutan på rätt köl i veterinärtillgångsfrågan, säger Paulina Lingers, veterinär konsult på LRF. 

Erica Lindberg, chef för LRF Häst, berättar att man under våren kommer att ha en bredare diskussion inom branschorganisationerna LRF Kött, LRF Mjölk och LRF Häst om framtida behov av veterinärer och vilka faktorer som påverkar detta. Detta ska utmynna i ett underlag för LRF att gå vidare med till politiker och myndigheter.  

Bemanningen av beredskapsveterinärer är relativt god runt om i landet hos Distriktsveterinärerna men haltar i vissa regioner. Kalmar är ett sådant område.  

– Privata aktörer har tidigare varit starka härMen nu har de av olika skäl inte möjlighet inte jobba under kvällar, nätter och helger. Under dagtid har man verksamhet som vanligt. Detta gör det mycket svårt för Distriktsveterinärerna som då måste gå in kvälls- och nattetid enbart, medan kunderna under dagarna väljer sina redan etablerade kontakter hos de privata aktörerna, säger Paulina Lingers. 

I just Kalmarregionen har man löst detta med ett beredskapsschema mellan privata aktörer och Distriktsveterinärerna fram till i början av augusti. Efter det kommer Jordbruksverket återigen ta upp diskussionen med privata aktörer för att lösa problemet på längre sikt.  

LRF Sydosts regionstyrelse biföll också den motion som inkom till regionstämman i just veterinärfrågan, den kommer alltså att behandlas på riksförbundsstämman i höst. Motionen yrkar  bland annat att LRF ska intensifiera sina kontakter med Näringsdepartementet och Jordbruksverket och jobba för att SLU långsiktigt ska säkerställa att ett tillräckligt antal veterinärer med produktionsdjurskompetens utexamineras.