- Det är givande att flera olika parter kan träffas, diskutera gemensamma arbetsområden och utmaningar och få idéer av varandra. Och även att myndigheterna hade möjlighet att delta på vårt regionala arrangemang. Det blir ett utbyte av erfarenheter där alla är med och bidrar för utvecklingen av vår svenska mat och möjligheterna med livsmedelsstrategierna, säger Rose-Marie Winqvist, verksamhetsutvecklare LRF.

Livsmedelssäkerhet och försörjningstrygghet två av många viktiga frågor

Ett pass som engagerade många deltagare lite extra var från Norrbotten, som i sin livsmedelsstrategi täcker en yta som är en fjärdedel av Sverige. Där pågår nu flera intressanta projekt, bland annat om barn och ungdom. Livsmedelssäkerhet och försörjningstrygghet är ett annat ämne som har seglat upp som en viktig fråga för så väl länsstyrelser och kommuner runt om i landet.

- Upprinnelsen till dagen är att det i Kalmar läns livsmedelsstrategi finns ett beslut taget att vi på våren ska genomföra en Kunskapsdag, där vi tar del av seminarium och ny kunskap. På hösten har vi sedan ett Rådslag där alla bjuds in till gemensam diskussion hur livsmedelsstrategiarbetet ska utvecklas och arbetas med framåt. Kronoberg tyckte att det var ett utvecklande arbete och hakade då på den här kunskapsdagen, säger Rose-Marie Winqvist.

Lantbrukare, restaurang, politiker & kostchefer

Drygt 90 personer deltog på kunskapsdagen, både från våra egna län, Kalmar och Kronoberg, men också från flera andra platser. Deltagarna var företagare, både lantbrukare, handel, restaurang. Här fanns också representanter med från länsstyrelse, regioner, kommuner både näringslivsansvariga och kostchefer, politiker och flertalet andra, samt ett antal studenter.

Fem snabba från träffen:

  • Tillväxtverket tar över en del av det nationella arbetet med livsmedelsstrategin.
  • Jordbruksverket kommer tillsammans Tillväxtverket att genomföra ett antal temadagar i höst.
  • Save the date: 9 december 2020 planeras för en stor nationell livsmedelsstrategidag i Stockholm.
  • Kronobergs livsmedelsstrategi har lanserat kampanjen ”Mat och upplevelser nära dig”. Genom film och bild inspireras konsumera till närproducerad mat och lokala upplevelser. Följ på Facebook och få de senaste nyheterna.
  • I Kalmar län pågår ett väldigt brett arbete, bland annat Skapa nätverk och möten mellan företag, organisationer och experter. Särskilt lyfta möjligheterna med proteinrik livsmedelsproduktion. Lotsa företagens planer till nya utvecklingsmöjligheter och finansiellt stöd. Ge stöd och utveckling i marknadsföring och försäljning. Läs mer på Livsmedelsutveckling Sydost. Följ på Facebook för tips om vad som är på gång. 

Se mer från Kunskapsdagen!

Delar av programmet spelades in och kommer att finnas tillgänglig bland annat på Region Kalmars hemsida.