Nu har ett samarbete upprättats mellan flera privatpraktiserande veterinärer i Kalmarområdet, där man delar beredskapen för akutsjukvård under kvällar, nätter och helger. I och med det så gäller ett nytt telefonnummer under beredskapstid (jour) från och med den 3 augusti.  

Från den 3e augusti gäller ett nytt telefonnummer för Kalmar veterinärdistrikt.

Veterinär nås dygnet runt på telefon:

010-122 94 20.

 

Påverkansarbetet fortsätter

LRF Sydost har drivit ett påverkansarbete under 2019 och 2020 för att säkra tillgång till primärvård dygnet runt för lantbruksdjur och häst i Kalmarområdet. Vi fortsätter följa utvecklingen aktivt då tillgången på veterinärer dygnet runt är mycket viktig för våra medlemmar. Vi har bland annat skickat in en motion till LRFs riksförbundsstämma i ämnet.