Det här är verkligen inte en lätt uppgift, men nödvändig. Varje lantbrukare lever varje dag i, av och med naturen och producerar den skog och de livsmedel som man har bäst förutsättningar för. Vi producerar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och vi vill att den produktionen ska öka. De gröna näringarna är en förutsättning för en hållbar framtid och här måste vi alla ta ett ansvar.

"Inte minst syftar det sociala målet till att öka attraktionskraften för de gröna näringarna"

LRF har tagit fram nya hållbarhetsmål för de gröna näringarna och de innehåller både ekonomiska, miljömässiga och sociala mål. De ekonomiska målen lägger givetvis fokus på att öka lönsamheten och konkurrenskraften och öka produktionen i Sverige. När det kommer till de miljömässiga målen så handlar de om att öka klimatnyttan, främja den biologiska mångfalden och öka resurseffektiviseringen och sist men inte minst så syftar det sociala målet till att öka attraktionskraften för de gröna näringarna.

För att få alla att förstå hur viktiga LRFs hållbarhetsmål är, så drar vi i gång en samtalskampanj där vi ska prata med så många medlemmar, beslutsfattare och konsumenter som möjligt. Till vår hjälp har vi våra fantastiska hållbarhetsambassadörer.

"Vi måste fortsätta utvecklas för att säkra ett långsiktigt, hållbart brukande för kommande generationer"

Vi är riktigt bra på det vi gör här i Sverige och det ska vi vara
stolta över. Men vi måste fortsätta utvecklas för att säkra ett långsiktigt, hållbart brukande för kommande generationer.

// Camilla Hilmersson, styrelseledamot LRF Sydost