Det är skönt att kunna bli avlastad ibland

Albin kom i kontakt med Asaf för ca 2 år sedan genom bekanta på den lokala pizzerian. Med stöd av Catarina Wallstedt på LRF och projektet ”Nya Nätverk för jobb på landet,” så har Asaf utvecklats till en bra medarbetare på gården. – Asaf är väldigt intresserad och är mycket mån om att det ska bli bra, berättar Albin. Han tar ett stort ansvar och det är skönt för mig att kunna bli avlastad ibland, fortsätter han. Det här var inte första gången som Albin anställde nyanlända, redan 2015 hade han två killar anställda genom ett projekt med kommunen, men det varade bara i tre månader.

Kruxet har varit språket

Asaf har arbetat för Albin i 1,5 år och på frågan vad som har varit svårast så säger Albin utan att tveka att det har varit språket. Asaf är 31 år och arbetade som elektriker och egenföretagare innan han kom till Sverige och kunde som tur var rätt bra engelska, och det är just genom engelskan som Asaf och Albin har utvecklat sin kommunikation.

- Att inte kunna göra sig förstådd eller TRO att man har gjort sig förstådd och att det sen visade sig att så inte var fallet, var rätt jobbigt i början, berättar Albin. Asaf ville ju göra allting rätt och sa inte till när han inte förstod - och det blev ju fel, fortsätter han. Nu pratar de svenska tillsammans, men när det är extra viktigt för Albin att veta om Asaf har förstått tar de det en runda på engelska också.

Nya nätverk för jobb på landet

Nya Nätverk erbjuder kommungrupper i hela landet stöd för årliga möten kring ledarskap och rekrytering och erbjuder företagaren, ï sin roll som arbetsledare, individuellt utvecklingsstöd i form av coachande samtal både före och efter en nyrekrytering. Nya nätverk finansieras av Tillväxtverket och fokus ligger på arbetssökande som är utrikesfödda, unga vuxna eller som har förlorat arbetet p g a den pågående pandemin.

- Det är så roligt när det går bra och företagaren övervinner de eventuella svårigheter som finns vid en nyanställning, säger Helena Stenberg, som just tagit över arbetet i Nya Nätverk i Kalmar län och Kronoberg. Att få vara med som en resurs för företagaren i början av en nyrekrytering är väldigt spännande, fortsätter hon.

Det är genom ”Nya Nätverk för jobb på landet” som Albin har fått stöd kring hur han kan bli en bra arbetsgivare till Asaf. Catarina Wallstedt på LRF har genom coachande samtal hjälpt Albin att hitta vägar för kommunikation - att göra sig förstådd - och Albin har arbetat med hur han ska anpassa sitt ledarskap för att det ska fungera. Det kan ju handla om säkerhet och djurvälfärd och det är viktigt att det går fram hela vägen. – Jag har fått lära mig att gå in i rollen och bli en mycket starkare och tydligare ledare än vad jag brukar, berättar Albin.

Albins tips till dig som vill testa

Skulle jag behöva mer arbetskraft skulle jag absolut vända mig till Nya Nätverk igen, säger Albin. Ofta är det yngre killar, som inte har något problem med att hugga i när det behövs och när passen ibland är lite längre som det kan bli när man har med djur och natur att göra. Men då skulle han vilja testa ett par, tre under en kortare tid för att se vem som passade bäst tillsammans med honom.

- Helst hade jag sett att naturbruksskolorna hade kunnat erbjuda platser till nyanlända så att de hade kunnat få prova på lantbruksyrket innan de kom till mig. Då vet de ju lite vad det handlar om, säger Albin.

Nu efter ett och ett halvt år fungerar det väldigt bra med Asaf på gården. Han är intresserad och mån om att det ska bli bra. - Det är viljan att göra ett bra jobb som är det viktigaste, hävdar Albin. Asaf vill vara självgående och kunna göra allting själv, berömmer Albin. Det svåraste och det viktigaste vid alla anställningar är ju att få tag på just den rätta personen och för Albin så var Asaf helt rätt. - Han är aldrig omöjlig och ställer upp i alla väder, berättar Albin.

Vill du veta mer om Nya Nätverk?

Helena är ansvarig för arbetet i Nya Nätverk i Kalmar län och i Kronoberg sedan augusti i år. Helena nås på tel. 070-526 79 70 eller via mail helena.stenberg@lrf.se. Hör gärna av dig till Helena om du vill diskutera frågor kring rekrytering av personal/praktikanter eller arbetshandledning. Håll också utkik efter kommungruppernas möten med arbetsförmedlare under hösten/vintern.