- Det var en jättebra dag med många givande samtal. De fick en presentation av företaget, vilka behov och förutsättningar som behövs. Jag talade om hållbarhet och vad de gröna näringarna bidrar med. Vi fick en mycket bra dialog, säger Lars-Erik Karlsson, lantbrukare i Sommarsäte och ledamot i LRFs kommungrupp i Ljungby.

Ljungby Näringslivsavdelning skriver så här på sin Facebook-sida efter besöket:

"Denna fina septemberdag har näringslivsavdelningen tillsammans med politiker fått möjlighet att besöka Lars-Erik Karlsson och hans son Marcus Sommarsäte på lantgården i Sommarsäte. Efter generationsskifte driver nu Marcus gården med mjölkkor. Utvecklingen går framåt och idag är gården investerad med en modern mjölkmaskin och skraprobot som kontinuerligt rengör stallet.

Tillsammans med Henrik Sporrong, verksamhetsutvecklare samt kommungruppsansvarig för LRF och Ingmar Nilsson, ordförande i Ljungby Kommungrupp LRF, diskuterade vi bl. a hållbart jordbruksföretagande och livsmedelsproduktion.

Mycket spännande och intressanta diskussioner. Stort Tack för att vi fick komma och besöka Er fina gård!

Se inlägget i sin helhet på Facebook.