- Vi arrangerade träffen på temat hållbarhet, i syfte att få igång en dialog för ett mer hållbart lantbruk. Ett lantbruk med mindre dubbelkörning, dubbelspridning av växtnäring, mindre markpackning och ett mer långsiktigt ekonomiskt hållbart lantbruk, säger Caroline Eriksson, ordförande i Borgholms kommungrupp.

Tätare dialog mellan lantbrukare och länsstyrelse vid dispensansökan
Det var ett bra möte där behovet av rationalisering tydligt framkom och konkreta exempel visades. Detta skapade en god samsyn i att det behövs en tätare dialog mellan lantbrukare och länsstyrelse inför och i samband med en dispensansökan. Tyvärr kunde det konstateras att det finns en ömsesidigt förtroendeglapp då lantbrukare valt att gräva bort murar utan att söka om dispens vilket har lett till påföljder som inte någon part önskade, men som tillslut är en del av länsstyrelsens uppdrag.


Vill man göra en åtgärd – sök dispens
Det är givetvis av yttersta vikt att söka om dispens och länsstyrelsen har ambitionen att arbeta mer proaktivt för att förbättra dialogen i varje ärende. Så för att länsstyrelsen ska ha en möjlighet att visa att man har en mer pragmatisk ståndpunkt i dispenshanteringen måste vi som lantbrukare söka dispens för de åtgärder som vi vill göra. Annars är vi tillbaka på ruta ett och det arbete som vi har lagt ner har inte lett framåt vilket skulle kännas mycket tråkigt.


Gemensam debattartikel
- LRF Sydost har engagerat sig mycket i den här frågan därför att vi vet att den är av stor vikt för våra medlemmar och för att vi ska få till en så bra dialog som möjligt mellan lantbrukare som söker dispens från biotopskyddet och länsstyrelsen, säger Håkan Lundgren ordförande i LRF Sydost.

Resultatet i praktiken ligger fortfarande framåt i tiden men som ett led i dialogen har det publicerats en debattartikel med en gemensam skrivning från LRF, Hushållningssällskapet och länsstyrelsen i Kalmar. Vidare kommer dialogen fortsätta i den så kallade stenmursgruppen för att skapa en samsyn och fortsatt belysa frågan.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Caroline Eriksson, ordförande i Borgholms kommungrupp, 070-5460997

Roger Gustafsson, ordförande i Mörbylånga kommungrupp, 073-9786377