LRF är en av drivkrafterna bakom LEVA eftersom det finns många olika aspekter på vatten som engagerar och berör landsbygden. Det unika i LEVA-satsningen är att arbetet görs på lokala nivå och utvecklar såväl lokalt engagemang för vatten som nya arbetssätt mot övergödning.

LEVA-projektet Kalmarsund och Öland är framgångsrikt, och de goda erfarenheter och kunskaper som LEVA-projektet gett, vill vi ska kunna fortsätta och också genomföras i större skala. I dagarna har därför en ansökan skickats in till Hav- och vattenmyndigheten för ett treårigt LOVA-projekt som är tänkt att ta vid när LRFs LEVA-projekt avslutas vid årsskiftet 2021/22. Kalmarsundskommissionen står för ansökan och är tänkt att drivas i samverkan med LRF samt Torsås, Kalmar, Borgholm, Mönsterås och Mörbylånga kommuner.

Även ett LOVA-projekt syftar till att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer, och för att få igång åtgärdsarbete på lokal nivå. Avsikten är att tillsammans med markägare och medlemmar i dikesföretaget starta nya ”minivattenråd”. Dikesföretaget i ett vattendrag eller dikessystem är ett lagom stort avrinningsområde för lokalt samråd i vattenfrågor och för att samordna olika övergödningsåtgärder.

LRF Sydost kommer ha ett fortsatt starkt engagemang i projektet, även om vi inte är projektägare denna gång. Besked om LOVA-projektet ”fortsätt Leva” blir beviljat väntas under våren.

Vill du veta mer? Kontakta Jan Vågesjö jan.vagesjo@lrf.se