Jag är 53 år och bor i Gräsgård på s:a Öland och är gift med Annika. Vi har två utflugna söner och har fram till 2017 drivit eget lantbruk tillsammans i närmare 30 år med inriktning på mjölk/kött och växtodling då vi sålde gården, förutom lite mark.

Flera engagemang i de gröna näringarna

I dag jobbar jag på Växa Sverige som avbytarsamordnare och parallellt med lantbruket har jag engagemang i branscher kopplat till de gröna näringarna såsom förtroendevald, vilket är givande och intressant!

Inom LRF började jag i slutet på det förra seklet i Ottenby lokalavdelning och därefter i Mörbylånga kommungrupp. Förutom det sitter jag som LRFs representant i Ölands skördefest och Södra Ölands världsarvsråd.

Äganderätt och vatten

Jag blev invald i Sydosts styrelse på förra stämman och där är mina ansvarsområden äganderätt och vatten. Det, tillsammans med näringspolitiska frågor är det som jag historiskt sett varit mest engagerad i.

Att få uppdraget som ordförare förpliktigar gentemot våra medlemmar samtidigt som det är en personlig utmaning, men med en trygghet och styrka av att vara en del av LRF organisationen!

Läs mer om regionstämman 2021 här!