VIP onsdagen började med att LRF Sydosts regionordförande Håkan Lundgren inledde mötet och hälsade välkomna. 

Deltagare från LRF Sydost och polisen

 • Håkan Lundgren, LRF Sydost
 • Åsa Nilsson, samordnare brottslighet djurrättsaktivism, polismyndigheten
 • Johan Mangbo, kommunpolis
 • Malin Sjöblom, kommunpolis
 • Veronica Gustavsson, kommunpolis

Bakgrund

Åsa Nilsson inledde polisens presentation med att berätta att de ser väldigt allvarligt på brotten som drabbar lantbrukare. - Ni är viktiga partners i det här arbetet då samarbetet är viktigt för att nå framgång. Dock är det viktigt att komma ihåg att vi är objektiva och driver inte politik eller opinion. Vi är en myndighet. I dag är vi med er och föreläser och i morgon är vi med länsstyrelsen som utför kontroller.

Johan Mangbo tog därefter över och berättade om polisens organisation i våra regioner och hur den kriminella lägesbilden ser ut nationellt.

image8phn.png

Så här ser den nationella lägesbilden ut:

 • Ca 1,3 miljoner brott anmäls årligen
 • Det finns 60 utsatta områden
 • 220 territoriella nätverk
 • >5700 personer i MC-nätverk
 • >250 döda och >600 skottskadade (2013-2019)

Höj den brottsförebyggande egenförmågan

Gruppen har tittat på hur man idag arbetar med systematiskt brandskyddsarbete och hur man har kunnat höja den egna förmågan i olika situationer där.

Därefter har de fört över dessa tankar till det brottsförebyggande arbetet inom djurrättsaktivism. Det går inte att helt stänga ute brottslingar med kameror och larm. Generellt stoppar det enbart 20%. Den resterande delen handlar om de egna attityderna, det egna beteendet, den egna kulturen.

imagey8jb7.png

De samverkanspartners som finns i det brottsförebyggande arbetet är följande:

 • Kommunerna och regioner
 • Lokalt näringsliv
 • Religiösa samfund
 • Föreningar

Brottsbekämpning djurrättsaktivism 

Polisens roll

 1. Underrättelsetjänst
 2. Förundersökning och lagföring
 3. Brottsförebyggande åtgärder
 4. Uppsökande verksamhet och riskreducerande samtal
 5. Myndighetsgemensamma åtgärder

LRFs roll

 1. Öka kollektiv förmåga
 2. Industriproduktion
 3. Säkerhetschef
 4. Egenkontroller
 5. Samverkan med länsstyrelsen

Djurägarens roll - Vad kan jag göra som djurhållare?

 1. God djurhållning
 2. Höjd egenförmåga
 3. Fysiskt skydd – vad ska jag tänka på?
  1. Avgränsning = staket och grind
   1. Hur högt? Möjlighet att köra in på gården?
   2. Runt hela fastigheten eller runt ladugård?
  2. Kamera/sensor/larm
   1. Lagstiftning? Anställda? Inbrotts-, brand-, överfallslarm
   2. Larmoperatör
  3. Respons
   1. Vakthund
   2. Vaktbolag och grannsamverkan
   3. Krishantering
 1. Informationssäkerhet – vad ska jag tänka på?
  1. Vad finns i sociala medier om mig, min familj och mitt företag?
  2. Hur hanteras och lagras företagsinformation?
  3. I vilka sammanhang syns jag? Medveten strategi?
  4. LRFs strategi för informationssäkerhet?
  5. LRFs kommunikationsstrategi?
 2. Personalsäkerhet
  1. Vem är anställd av mig och mitt företag?
  2. Vilka underentreprenörer anlitar jag? Veterinärer? Infiltration?
  3. Hur skyddar jag mig och min familj?
  4. LRF stöd?

Fokus på att Upptäcka, att Försvåra, att Hantera

Vill du veta mer? Kontakta Ann-Cathrine Carlsson, ann-cathrine.carlsson@lrf.se 010-184 41 71