Blekinge:

Länet är i år utsett som ett av Eldrimners fokus län och det innebär att extra utbud av kompetens insatser kommer att göras.

- Livsmedelsstrategi arbetet har varit lite haltande nu ett år, men vi hoppas att det kan ta ytterligare fart nu framåt. Vi vet att det pågår olika aktiviteter och insatser, men att det kan behövas både synliggöras och samordnas, säger Rose-Marie Winqvist.

Jönköping:

Arbetet rullar på med Christina Odén vid rodret och det har bland annat gemensamt anordnats en temadag med mjölk och kött i fokus under februari och med ca 60 deltagare. Det har också genomförts match-making möten mellan matproducenter och restaurang/handel, med bra resultat.

Nu planeras det för en Gårdsrunda den 11–12 september kl. 10 – 16 med ett antal öppna gårdar där svensk livsmedelsproduktionsbas visas, samt många gårdsbutiker som visar upp och säljer! Detta görs i samverkan med kommuner, Länsstyrelse och Hushållningssällskapet.

Gemensamt för de tre småländska länen (Jönköping, Kalmar och Kronoberg) har det också genomförts två så kallade kunskapsdagar med olika teman. En dag med besöksnäringen och pandemins verkningar och en med företagsnära forskning. Två intressanta och givande dagar.

Läs mer och se en del  av förläsningarna från kunskapsdagarna här.

Kalmar:

Exceptionell råvara-arbetet med tackakött som har drivits under ett antal år fortsätter. Två digitala träffar har genomförts och en tredje planeras till den 1 juni.

I det gemensamma arbetet med länets livsmedelsstrategi arbetas det med en satsning för att få till ett projekt med fokus på barn/ungdom & livsmedel. En arbetsgrupp har nu tillsatts som ska vara bidragare i det kommande arbetet framåt.

LRF har också en del i det stora projektet Livsmedelsutveckling Sydost, där LRF:s del heter ”Kött med kvalité”!

- Vi håller just nu på med att ordna en aktivitet som ska bidra till att vi får mer svenskt/regionalt kött och chark i delikatessdiskarna i våra livsmedelsbutiker. Framåt ska det också arbetas med mer svenskt kött på restaurang, säger Rose-Marie Winqvist.

Kronoberg:

I samverkan med Kronobergs Fåravelsförening har en enkätförfrågan till fårproducenter i länet genomförts. Svaren visar att för de som vill utöka eller börja med får, är närheten till ett slakteri och att transporter, styckning och paketering samt att transport av skinnen fungerar på ett bra sätt viktigt.

- Vi tog frågan vidare till samtliga stora och mindre slakterier i Småland med omnejd om hur de kan tänka sig att samarbeta med fårproducenter i både närtid och framtid. Utifrån det här bjuder vi in till ett Teamsmöte för fårproducenter i Småland och representanter för slakten den 19 maj kl 18.00, säger Ann-Cathrine Carlsson.

Länk till inbjudan och program för 19 maj

Under februari och mars har kursen ”Året med fåret” med Patrik Jönsson hållits för ett 20-tal nya eller blivande fårproducenter. Deltagarna var uppdelade i två grupper vid vardera sex tillfällen, både fysiska träffar och teamsmöten. Fortsättningskurs planeras till hösten.

Region Kronoberg planerar en Inspirations- och Nätverksträff för gårds- och dagligvarubutiker på landsbygden i slutet av maj.

Planering av utformningen av MAT2021 startade alla redan i januari och om restriktionerna i pandemin har luckrats upp så blir det en hel vecka full med olika aktiviteter. Ur programmet:

Lördagen den 11 september Matmarknad i Växjö med ICA Maxis Redig Mat producenter, seminarier i Konserthuset och mycket annat på Teatertorget. I veckan efter blir det seminarier och aktiviteter i bl a Ryssby och Kosta. Helgen 18-19 september är det dags för en ny MAT-runda likt den som arrangerades 2020. Följ planeringen och se innehåll på www.matsmaland.se

De företag som anmäler sig till MAT-rundan erbjuds fyra stycken Inspirationsträffar i maj-juni som upptakt till höstens evenemang. Läs mer om Inspirationsträffarna här!