- Dessa två dagar har tillsammans innehållit mycket intressant kunskap som vi tror och hoppas kommer många företagare till del, säger Rose-Marie Winqvist, verksamhetsutvecklare LRF Jönköpings län & LRF Sydost.

Livsmedelsföretagande i pandemitider var i fokus under den första dagen. Där totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) redovisade en studie av coronakrisens påverkan på livsmedelsförsörjningen. Bland annat lyftes förändrade matvanor, personalförsörjning och transporter.

Fyra ganska olika företag gav exempel från sin verklighets vardag förra året och hur de lyckats vrida och vända på de egna resurserna till något nytt för att behålla personal och lönsamhet. Det var allt från att stänga igen restauranger och istället starta bageri till att leverera restaurangmaten som hemcatering till privatpersoner. Flera vittnade om nya samverkansformer som växt fram mellan företag som tidigare inte haft någon relation till varandra på det sättet.

Film från dag 1:

FOI:s föreläsning om "Trygg livsmedelsförsörjning - lärdomar från coronapandemins konsekvenser"

Under dag två var temat Företagsnära forskning från jord till bord. 

Forskning, akademi och företag behöver varandra för tillväxt och utveckling i framtidens företag! Vad kan forskningen göra för dig och din verksamhet? Deltagarna fick vara med på en spännande kunskapsresa från jord till bord, där vi bland annat fick lyssna till forskningen kring företagande på landsbygden kan ge för resultat, jakten på det perfekta köttet samt forskningens bidrag till vegetabiliska produkter och svensk vinproduktiion.

Film från dag 2:

Entreprenörskap och innovationer i livsmedelskedjan - Sara Johansson, Jönköpings University

Jakten på det perfekta köttet - Anders Karlsson, professor i köttvetenskap, om pågående forskning vid SLU.

Sötlupin den nordiska sojan? Lärdomar från frö till färdig produkt” med Maria Lundesjö från Axfoundation.