Öka andelen lövskog

Projektet handlar om att öka andelen lövträd i olika successionsstadier i landskapet. Detta genom att inspirera personer som äger, förvaltar eller förädlar skog att se affärsmöjligheter som bidrar till ökad hållbar tillväxt och lönsamhet. Bakgrunden är att det finns ett stort behov av mer lövskog och en fortsatt ökad lövinblandning i blandbestånd och kantzoner. Inte minst för att stärka skogens förmåga att stå emot klimatförändringarna med intensivare torka, bränder, insektsangrepp och rotröta. En varierad skog med mer lövträd har potential att stärka många olika värden och bidra till både biologisk mångfald och en bättre ekonomi.

För en lyckad satsning på löv är förutsättningen att skogsföretagare kan se lönsamhet och affärsmöjligheter. En viktig del i projektet är därför att öka kunskapen om hur lövskog kan skötas och förädlas för ett ökat värde. I och med pandemin så har projekt Lövsuccé skjutits fram något, men i augusti lanseras ett utbildningspaket med fem workshoppar för intresserade skogsägare och även ett par hela skogsdagar inom fem landskapsområden. Kvinnliga deltagare är prioriterade. Ett demohägn kommer också att tas fram.

Hallå där Ingemar Arwidson, ny projektledare för Lövsuccé

imagemo15.png

Berätta lite om dig själv?

– Jag är 62 år och har en skogsgård i Nässjö på 150 ha. De senaste tio åren har jag varit generalsekreterare för Skidskytteförbundet. Tidigare arbetade jag i många år för Södra och sedan 2021 är jag nu bland annat projektledare för Lövsuccé.

Hur ska du ladda upp inför höstens kurser?

– Jag ska bland annat cykla i alperna med Wolfgang Pichler, Sveriges före detta landslagstränare i skidskytte.

Ingemars 5 viktigaste tips för lyckad lövskogsproduktion:

  1. Rätt typ av mark.
  2. Förädlat plantmaterial.
  3. Alert skötsel av beståndet.
  4. Planera för rationell och hållbar skötselmetod som nästa generation skogsägare kan ta hand om.
  5. Delta i Lövsuccés workshop och skogsdagar för ökad kunskap.

Vill du veta mer om projektet lövsuccé?

Ingemar Arwidson, 070-2108794, ingemar.arwidson@lrf.se.