Det är ett ganska outforskat område än så länge och LRF arbetar just nu med frågan inom branschorganisartionen LRF Lokal Mat & Dryck.

Om du vill ha med din produkt i en e-handelsportalen så finns det idag lite olika möjligheter:

1. Du kan registrera din produkt hos företaget Validoo. När du väl har din produkt där så kan flera olika butiker använda den i sin e-handel. Läs mer på Validoos hemsida.

2. Det finns också en möjlighet att kontakta butikernas egna e-handelsportaler.

I den här videon kan du se hur handlaren Håkan Seijborg från ICA Maxi Växjö förklarar hur du kommer med i deras leverantörsportal och i e-handelssystemet!