Digitala möten har fungerat bra!

På grund av Covid-19 har lokalavdelningarna haft svårt att genomföra fysiska aktiviteter. Våra medlemmar har i stället blivit inbjudna till digitala webbinarier och andra aktiviteter så vi har fått en riktig fart på den digitala utvecklingen. Årsmötena har genomförts digitalt men de fysiska aktiviteterna har alltså fått ligga på vänt. Det har fungerat bra att mötas via skärmen men det ska nog ändå ses som ett komplement till fysiska möten.

Grillkvällar

Från och med 1 juni har restriktionerna lättat vi vill uppmuntra lokalavdelningarna att arrangera grillkvällar i sommar för att återigen träffas. https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/sydost/2021/07/grillada-till-sommarfester/

Träffa konsumenter och potentiella nya medlemmar

Under September kommer det dessutom att arrangeras matrundor på flera platser i vår stora region, Jönköping & Sydost. Vid dessa matrundor kan lokalavdelningarna både synas och möta såväl gamla som nya medlemmar. https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost/var-verksamhet/livsmedel/fyra-matiga-evenemang-i-smaland-oland-och-blekinge/

Under resterande del av året kommer vi att arbeta lite extra för att synas bland nya, potentiella medlemmar och lokalavdelningarnas arbete är oerhört viktigt för att nå fler.

Stora regioner

I slutet av juni var vi 23 943 medlemmar, varav 20 766 företagsmedlemmar och 3 177 personmedlemmar i LRF Jönköpings län och LRF Sydost