I samband med Blekinge nöttköttsproducenters sommarträff som var hos Pernilla och Robin Andersson delades diplomet ut till Årets nötköttsföretagare 2021 i Blekinge till Attanäs gård.

Deltagarna fick se det nya dikoatallet och även lyssna till hur man har löst veterinärproblematiken i Västra Blekinge. KLS Ugglarps var på plats och hade tänt grillen, så det blev en härlig sommarkväll med grillat kött och olika korvar. Tillställningen lockade 60 personer.

Gårdens utveckling

Gården köptes 2005 då var den på 40 ha , efter ett flertal tillköp är den idag är den på ca 80 ha , 40 ha åker, 20 ha bete, 20 ha skog. En gammal lada har byggts om till modernare stall för nötdjur. Två st nya byggnader har byggts som vardera rymmer 50 st vuxna djur, totalt har gården 150 platser för nötkreatur.

Idag bedrivs även slaktsvinsproduktion på ca 50 grisar som alla säljs styckade i gårdsbutiken och recoringen.

Gårdsbutiken startade 2010 i ett ombyggt brygghus. Gården bedriver även ålfiske. Detta år byggs en byggnad om till rökeri och utökad kyl & fryskapacitet. Vi har en öppen gård med mkt besök av kunder. De är engagerade i recoringen och kustvägen sydost.