Kastebergs gård är nötköttproducer med cirka 65 dikor och 165 ungdjur. Tjurarna går till Skövde slakteri medan hondjuren till stor del säljs direkt i gårdens gårdsbutik. Modesdjuren är av rasen charolais resten av djuren är blandras. 

Priset delades ut under en träff den 13 augusti och delas ut av LRF tillsammans med Sveriges Nötköttsproducenter. 

Utdrag ur motiveringen:

Företaget är mycket duktiga på att ta tillvara på alla tillfällen som ges att prata positivt om svensk köttproduktion och matproduktion i allmänhet i såväl lokalradio som lokala tidningar.

Tar ofta emot skolklasser som då får träffa på alla djuren som finns på gården. Under sju veckor på sommaren driver företaget dessutom något som de kallar Gårdssafari. Här får människor gamla som unga som normalt inte får så mycket kontakt med svenskt lantbruk möjlighet att på nära håll få kika in i det fantastiska som vår produktion ger. 

I gårdsbutiken har man nyligen även satsat på att installera ett nytt stort och godkänt kök för att kunna tillaga mat på sina egna råvaror till sina kunder.