Förutom riksdagspolitiker deltog även regionala och kommunala partirepresentanter. Träffarna som genomförts så här långt har varit med Socialdemokraterna (Monica Haider, Helene Björklund, Clas- Göran Carlsson och Björn Petersson), Kristdemokraterna (Gudrun Brunegård, Anders Andersson, Jimmy Loord, Madeleine Rosenqvist, Christopher Dywik) och Centerpartiet; (Anders Åkesson, Per Schöldberg, Stihna Johansson-Evertsson, Anders Johansson, Magnus Larsson.)

- Vi har gjort en tydlig och målmedveten satsning i att ha en kontinuerlig dialog med samtliga partier fram till valet med start nu under tidig höst. Det var tydligt under just den här träffen att politikerna önskade detsamma, då de själva efterfrågade fler möten för att diskutera andra områden utöver de som vi tog upp idag, vilket är oerhört positivt, säger Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost.

Riksdagen antog 2017 en nationell livsmedelsstrategi om att öka livsmedelsproduktionen och samtidigt möta miljömålen. LRF önskar se en rejäl nationell medfinansiering, vilket skulle vara ett viktigt kvitto på att politiken infriar löftet om satsningar för en ökad hållbar livsmedelsproduktion. Och medfinansieringen måste öka väsentligt för att nå målen i strategin, visar Jordbruksverkets analyser.

- Vi träffade representanter från Centerpartiet i Sydostområdet den här gången hemma hos mig på gården i Flaka. Det var livliga samtal om aktuella frågor som till exempel den nya jordbrukspolitiken och Sveriges nationella medfinansiering liksom långsiktiga villkor för lönsam och hållbar livsmedelsproduktion. Samtalet berörde också äganderättsfrågor kopplat till biotopskydd, strandskydd, Skogsutredningen mm. Det är givande och viktiga tillfällen att föra fram LRFs budskap, säger Eleonor Nilsson, LRFs vice regionordförande