Politikerträff på Nöbble gård

Sydost Då var den andra träffen avklarad i LRF Sydosts serie med politikerträffar i alla sina tre län. Sexton (!) riksdagspolitiker och kandidater fanns på plats under dagen på Nöbble gård strax utan för Kalmar.

Dagen startade med en kopp kaffe och en fralla. Medverkande från LRF Sydosts regionstyrelse var Roger Gustavsson och Per Göran Sigfridsson, samt personal från regionkontoren.

Maten och jobben

Lennart och Veronica Svenzén och deras son Albin tog med gruppen in i sitt mjölkkostall och berättade om hur verksamheten har utvecklats med åren. Byggnaden är väldigt speciell då den har ett snedtak som är specialanpassat för att sätta solceller på den. Inne i stallet ställdes det mycket frågor kring hur de höjda kostnaderna för insatsvaror har påverkat verksamheten bland annat.

Energi - vindkraft, biogas och solceller

Därefter vandrade gruppen upp till det närliggande vindkraftverket som Lennart lät uppföra för ca femton år sen. Han berättade att han var en av de få som inte fick avslag på sin ansökan. Det hade inte kommit in några invändningar till bygget. Lennart förklarar att det berodde på att han personligen hade gått och knackat dörr till alla grannar som skulle bli påverkade för att förklara sin idé. De var också fem markägare som gick ihop i ansökan och även fast det bara var två som fick godkänt så delar idag alla fem på vinsten.

Men vindkraft är inte den enda energikällan på gården. De levererar även gödsel till More Biogas i Kalmar, där även Per-Göran Sigfridsson är med, och får tillbaka ett mycket bättre flytgödsel till sina växtodlingar. Lennart funderade på att bygga en egen anläggning men valde att gå med i More.

På taket på kostallet finns solceller. En enormt stor yta som inte bara genererar el till gården även till 115 privatpersoner och 6 företag, vilka är delägare och har varit med och  finansierat anläggningen till viss del genom att köpa solcellsandelar i Kalmar Energi - sol.

Skogen

Det tredje stoppet handlade om skogen. Att äga skog och att bruka skog. Om att de 300 000 familjeägda skogsbruken skapar en diversifierad produktion och biologisk mångfald. Carin Hoflund berättade tydligt och pedagogiskt om hur artskyddet har slagit mot skogsbruket och hur en enskild fågel kan stoppa en avverkning.