Fredag den 31 maj hade Arvika kommungrupp tillsammans med HAL (Hilmer Andersson Lässerud) och lokala skogsägare bjudit in kommunstyrelsen i Arvika till en träff om konsekvenserna av skrivningen i den föreslagna utvidgningen av vattenskyddsområdet Racken.

Vi ville påvisa att skogsbruket idag redan utför en massa åtgärder för att skydda miljön enligt lagen. Och därför anser vi att Arvikas tekniska förslag på samråd enligt miljöbalken vid varje maskinell åtgärd är onödig belastning för markägarna inom området då det redan är skyddat.

I skogen besökte vi en gallring gjord av Christian Jonsson, Skogs AB, åt HAL.

Christer Jansson medverkade från LRF Västra Sverige.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland och ledamot Arvika kommungrupp, 057032242@telia.com