Vi tog upp nya påfund som kan vara försvårande för skogsbruket såsom fornminnesanmälan till länsstyrelsen och kontinuitetsskogsbruk. Hur jobba vidare med dessa för att medlemsföretagens lönsamhet inte ska påverkas negativt.  

Konstaterade att det varit bra väder i år för skördarna men att grundvattennivåerna fortsatt är mycket under det normala vilket är oroande.

Medlemsaktiviteten ska öka och då är det viktigt att ta reda på när är det bäst att ha möte/träffar för våra medlemmar och vi kommer att pröva lite olika tider framgent. Detta är långt ifrån ett nytt problem, men vi ser att det blir allt svårare att få medlemmar att prioritera föreningens aktiviteter framför företag/arbete och familjeliv.

Vattenvandringar som sker i länet ska våra kommungrupper och lokalavdelningar få kännedom om för att kunna delta i. Det är viktigt att vi från vår näring visar på helheten när det ganska ofta fokuseras/forskas på smala frågor. Hörde förresten nyligen (P1 Vetandets värld) att kväve och fosfor i Östersjön nu minskar.

På mötet fick vi besök av Business Värmland som arbetar med att få företagsetableringar till Värmland. De har öronmärkta pengar för att fokusera på bioekonomi där vi kommer att ha fortsatta diskussioner med dem.   

Anna Ramebäck
Styrelseledamot LRF Värmland, anna.rameback@icloud.com

Styrelsen består av: Kajsa Edbom, Erik Forsberg, Anna Ramebäck, Lars Johan Lander, Johan Rydberg, Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson, Torbjörn Olsson och ordförande Patrik Ohlsson.