En hel del utfarter kommer att stängas av och ersättas av andra alternativa vägar.

Hos en av våra medlemmar kommer en vacker allé inte längre att vara utfart. Allén kommer att bli en blindtarm om Trafikverket får som de vill. Kvar står vår medlem med en allé med biotopskydd som måste skötas, men som inte har någon reell användning.

Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, per.carlsson@lrf.se.