Arvika kommungrupp hade den 28 november möte med politiker och tjänstemän där vi diskuterade kring våra gröna näringar i Arvika. Bland annat pratade vi om enskilda vägar, Bergsstaten samt om askåterförsel till skogen från värmeverket.

Vi samtalade även om vikten av att tjänstemän har kunskap om de gröna näringarna och gick igenom broschyren God Myndighetsutövning.

Arvika kommungrupp framförde en önskan till kommunens representanter att följa Säffles goda exempel med hur de lyft fram den gröna näringen på Facebook.

Vi avslutade med orden, vi träffs igen, då det är viktigt att ha en god dialog oss emellan.

*Säffle kommun har under november månad kört en kampanj med 3-5 minuter långa filmer från lantbruksföretag där lantbrukare talar om sin produktion och arbetet med den gröna fotosyntesen och Säffle kommun är STOLTA över dessa företag.

Torbjörn Olsson
Ordförande Arvika kommungrupp