Tisdagen den 19 november deltog Olle Göransson som representant för LRF Hagfors på Näringslivsrådet i Hagfors. Där deltar politiker och tjänstemän från kommunen, företagarrepresentanter för turism, handel och industri och näringslivsutvecklare. Förutom de vanliga ärendena fick jag tillfälle att lyfta frågor specifika för "det gröna näringslivet". Det gavs i samband med det utrymmer för frågor och intressanta diskussioner, alldeles särskilt runt Sveriges och EUs jordbrukspolitik. Dessutom diskuterades frågan om vikten av en lokal matproduktion som del av samhällets säkerhet, och hur den kan stimuleras.

Torsdagen den 21 november deltog jag, Olle Göransson dessutom på ett frukostseminarium i Coompanion Värmlands regi på Uddeholms hotel. Där fick jag också tillfälle att lyfta vikten av det lokala jord- och skogsbruket och LRF som del av den svenska kooperationen.

Olle Göransson
Ordförande LRF Hagfors kommungrupp