De politiker vi mötte var Marlene Lund Kopparklint, Pål Jonsson, båda M och Kjell-Arne Ottosson, KD samt Mikael Dahlkvist och Lars "Mejern" Larsson från S.

Vi hade förlagt vårt möte på Lindås Lamm hos Elsa Lund Magnussen. Hon hälsade oss alla välkomna till Lindås och drog en kort historia om sitt företag med fåruppfödning och slakteri samt byråkratin kring detta.

Patrik Olsson inleder mötet och drar i korta drag dagens program och vad vi vill diskutera.

Nationellt skogsprogram
Janne Landström delar ut ett faktablad ”Strategi för Sveriges nationella skogsprogram”. Programmet tar sin utgångspunkt i skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och syftar till att skapa ökad samsyn, vilket LRF välkomnar.

Erik Forsberg lyfter fram skogsindustrins stora investeringar. De har under lång tid varit mellan 15 och 20 % av de totala industriinvesteringarna med ett toppår 2017 då andelen var så hög som 23 %.

Ca 30 % av arealen är skyddad på olika vis, då är ändå inte strandskyddad skog med (är så i övriga Europa).

I Värmland finns det 7 500 företagare inom skogsnäringen.

Äganderätt
Vi diskuterade också äganderätt. Här höll Erik Evestam och Lars-Johan Lander i debatten.

Erik Evestam påtalade att Länsstyrelsen i Värmland förlorat flera fall inom vattenfrågor i Mark- och miljödomstolen. De har nu tröttnat och sagt ifrån på skarpen att Länsstyrelsen får skärpa till sig i dessa frågor.

Även bombmurklan och dess ärende i Ölme togs upp och att Länsstyrelsen även en andra gång försökt stoppa avverkning, trots tidigare dom.

Erik Forsberg informerade om att till fredagen innevarande vecka har LRF i Västra Sverige anordnat en träff om skog i Göteborg, där bland annat Norges sätt med "Frivillig vern" kommer diskuteras. Inbjudan har gått ut till bl a Länsstyrelserna i våra tre län. Endast Värmland har valt att inte delta och vi är ändå största skogslänet i området.

Klimatstrategi Värmland
Jenny Nilsson och Kajsa Edbom tog upp Klimatstrategin för Värmland som det ännu arbetas med. Den skulle varit färdig i oktober. I första rundan fanns inte skogen med överhuvudtaget, men nu har Länsstyrelsen vänt och tagit med skogen.

Rätt skött så är Värmland och Sverige vinnare i klimatarbetet med färsk fotosyntes.

Bryssel
Vi berättade också om vårt besök förra veckan i Bryssel och påtalade våra farhågor för att övriga EU förutom Norden kan komma offra skogen för att nå upp till olika klimatmål. I detta uppmanade vi politikerna att bevaka så att inte detta sker. Självklart håller LRF ett öga på detta.

Strandskydd
Sedan diskuterades strandskyddet. Det är inte bara på landsbygden som detta skapar problem, utan även städer som växer har problem. Strandskyddsförordningen håller på att revideras, skall vara klart hösten 2020. Denna fråga bör både LRF och politikerna bevaka, vilket vi var överens om.

CAP
Som avslutande fråga togs CAP upp och skarp oro nämndes om regeringens förslag på minskning av Sveriges betalning. Vi tycker att man kan utnyttja mera, således får vi tillbaka mer av Sveriges avgift och vi kan öka produktionen ännu mer i landet, vilket gör en stor klimatnytta.

Frågan ställdes också om hur GREEN DEAL kommer påverka oss? 

En eftermiddag full av diskussioner avslutades med kaffe och krusbärspaj och vi konstaterar att vi behöver mötas kontinuerligt i denna form.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, 057032242@telia.com